Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія»

Із задоволенням повідомляємо про початок практичної співпраці між нашим проектом «Інклюзивна література» та Міжнародним літературним конкурсом «Коронація слова». До номінацій конкурсу додається нова – Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія». Окрім того, кращі твори на інклюзивну тематику будуть відзначені і серед творів інших жанрів.

29 вересня 2017 року у прес-центрі «Укрінформ» відбувся круглий стіл «Коронація слова».

Сучасні формати промоції читання», на якому, зокрема, анонсувався новий інклюзивний напрямок конкурсу.

Детальніше: Укрінформ «Коронація слова». Сучасні формати промоції читання


englishWe are pleased to announce the beginning of practical cooperation between our project "Inclusive Literature" and the International Literary Contest "Koronatsiya slova". To the nominations of the contest is added a new one - Inclusive stories "Terra Inclusion". In addition, the best works on inclusive subjects will be noted among works of other genres.

On September 29, 2017, a round table entitled "Koronatsiya slova". Modern formats of reading promotion" was held at the Ukrinform Press Center, where a new inclusive direction was announced.

Details: крінформ «Коронація слова». Сучасні формати промоції читання

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/