Комп і компанія / Comp and company

Зараз наші діти зростають оточені різноманітними інтерактивними електронними пристроями, через які вони пізнають світ і спілкуються з рідними, в тому числі з батьками. Цей твір може стати для підлітка першим кроком до усвідомлення переваг «живого» спілкування.

Крім того, твір показує позитивний приклад адаптації дітей з особливостями розвитку до повноцінного життя в суспільстві та їхніх стосунків з різними дітьми, допомагає формуванню поняття рівності й взаємоповаги у таких стосунках, сприяє кращому розумінню принципів інклюзивного суспільства.

  • Автор: Анна Коршунова 
  • Видавництво: «Час Майстрів»
  • Рік видання: 2017

Nowadays our children are growing up with a variety of interactive electronic devices,  which helps them to discover the world and communicate with family, including their parents. This book can be a first step for a teenager to realize the benefits of reality.

In addition, this story shows a positive example of the adaptation of children with disabilities into active life in society and their relationship with different children, helps to create the concept of equality and mutual respect in such a relationship, promotes better understanding of the principles of inclusive society.

  • Author: Anna Korshunova
  • Publishing House: " Сhas Maistriv",
  • Year of publication: 2017
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/