Дві бабуськи у незвичайній школі або скарб у візку / Two grandmothers in unusual school or treasure in a wheelchair

Головні герої, Василинка, Любомирчик та Олежка, відправляються на пошуки скарбу. Вони потрапляють у пригоду, не остання роль у якій випаде двом бабусям. Одна з них поведена на приготуванні та споживанні їжі, а друга – фанатка спорту та здорового способу життя.

У сюжет цієї кумедної історії письменниця легко вплітає сучасну актуальну тему дітей з інвалідністю у соціумі. Саме завдяки хлопцеві на візку Олежці героям історії відкривається справжній скарб та надзвичайні пригоди.

Гумор та спритні герої не дають читачеві сумувати.

  • Автор: Лариса Ніцой
  • Видавництво: Самміт-Книга
  • Ілюстратор: Еліна Елліс
  • Рік видання: 2016

The main characters, Vasylinka, Lyubomirchyk and Olezhka, go in search for treasure.  They fall into the adventure, where two grandmothers played not the last role in it.  One of them is led by cooking and eating, and the other is a fan of sports and a healthy lifestyle.  In the plot of this amusing story, the writer easily brings up the contemporary topic of children with disabilities in society.  It is thanks to the guy on a wheelchair Olezhka the heroes of history reveals a real treasure and extraordinary adventures.  Humor and smart characters do not allow the readers to get bored.

  • Author: larysa Nitsoy
  • Іllustrator: Elina Ellis
  • Publisher: Sammit-Book
  • Year: 2016
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/