Марта з вулиці Святого Миколая / Martha from St Nicholas Street

Повість адресована підліткам. Це історія дорослішання дівчинки, яка мріє стати художницею, становлення її як особистості. Це оповідь про життя її рідних і друзів, про творчість і натхнення, живопис і музику, любов і втрату. І про народження нового життя…Пан Карло, який вчить Марту малювати, Марія, жінка, яка мріяла у дитинстві стати Святим Миколаєм, Поліна, жінка з особливими потребами, яка вміє жити з відкритим серцем, друзі – Капітоліна й Кекс, - усі вони додають свої риси до картини дорослішання Марти та відкривають її глибокий внутрішній світ дівчини.

  • Автор: Дзвинка Матияш
  • Видавництво: Видавництво Старого Лева
  • Рік видання: 2015

The story is addressed to teens.  This is the story of growing up a girl who dreams of becoming an artist, becoming her as a person.  This is a narrative about the lives of her relatives and friends, about creativity and inspiration, painting and music, love and loss.  And about the beginning of a new life ... Mr. Carlo is Martha’s drawing teacher, Maria is a woman who dreamed of becoming St Nicholas in her childhood, Paulina is a woman with disability, who knows how to live with an open heart, friends - Capitolina and Cake - they all add  her traits to Marti's growing picture and reveal her deep inner world.

  • Author: Dzvinka Matiyash
  • Publisher: The Old Lion Publishing House
  • Year: 2015

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/