Рікі та дороги / Ricki and roads

Чотирнадцятилітній Матвій, хлопчик із синдромом Асперґера, втікає до лісу, щоб знайти себе. Прагнучи порозумітися з власним «я», він розповідає про свої почуття, сім’ю, світ, який водночас розбився на друзки, як тарілка. І про неймовірного друга — рудого собаку із чорною лапкою, купою історій і специфічним почуттям гумору. Розповідає про свої вподобання і тривоги. І про те, що рідні можуть помирати двічі…
Це важлива і вкрай потрібна книжка про вміння приймати інакшість людей і про любов. Книжка про усвідомлений біль і неусвідомлені страхи, про раз і назавжди визначені правила і про час, коли їх варто порушити.

  • Автор: Марк Лівін
  • Видавець: Віват
  • 2017

The fourteen-year-old Matthew, a boy with Asperger's syndrome, flees to the forest to find himself.  Trying to understand his inner world, he tells about his feelings, family, world, which  suddenly crashed into pieces like a plate, about an incredible friend - a red dog with a black foot, a bunch of stories and a specific sense of humor.  He tells about his preferences and anxieties.  And that relatives can die twice ... This is an important and extremely necessary book about the ability to take other people and love.  A book on conscious pain and unconscious fears, about defined rules and about the time when they should be broken.

  • Mark Livin
  • Publisher - Vivat publishing
  • 2017
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/