Проект/Project

З жовтня по грудень 2016 року відбувався Культурно-просвітницький проект «Інклюзивна література». Організатори: «Видавничий центр «12» та БО «Право на щастя». Проектом було запропоновано та вперше введено у використання в Україні терміну «інклюзивна література». Протягом реалізації проекту була зібрана та систематизована інформація щодо української художньої літератури про дітей з інвалідністю, доведена ефективність використання подібної інформації у проведенні просвітницької роботи з молоддю.

Був проведений аналіз наявної на сучасному книжковому ринку інклюзивної літератури. Згідно опитування школярів, проведеного в усіх регіонах України, 78% опитаних дітей ніколи не читали книжок про дітей з інвалідністю, 88 % учнів хотіли б читати книжки про своїх однолітків з інвалідністю, а 45 % опитуваних зазначили, що не хочуть, щоб разом з ними вчилися діти з інвалідністю.

Проект «Інклюзивна література» охопив 23 обласних центри, до нього долучилися 8 авторів, 67 волонтерів і 1380 дітей.

Ми говорили про важливе і дізнавалися про розуміння інклюзії у шкільному середовищі України.

До дискусій та обміну думками долучилися діти віком від 6 до 15 років.

1 2

Більшість з яких, так чи інакше, зустрічалась з дітьми з інвалідністю.

3

Більше половини опитаних дітей знають, що разом з ними навчаються дітки з особливими освітніми потребами. Це доводить, що інклюзія впевнено шириться Україною!

4

Необхідність та актуальність спілкування зі школярами про інклюзію підтверджується тим фактом, що 45% опитуваних з різних причин не хочуть навчатись у класі з дитиною з інвалідністю. У більшості випадків діти зазначали, що вони не знають ЯК спілкуватись з таким однокласником.

5

Про потужний потенціал інклюзивної літератури та читацький попит на неї свідчить те, що переважна більшість дітей ніколи не читали художні твори про дітей з інвалідністю, але їм сподобались зустрічі з авторами і вони хотіли б продовжувати читати таку літературу.

6

Для письменників і видавців ми отримали читацькі рекомендації, - що саме хотіли б читати школярі. 

7  8


 

english

In 2016 Publishing center "12" and CO "Right to happiness" held Ukrainian educational project "Inclusive literature".

The term "inclusive literature"  was proposed and for the first time introduced for the use in Ukraine.  During the project information about Ukrainian literature about children with disabilities was collected and systematized, and the effectiveness of using of inclusive literature as an instrument for raising awareness about persons with disabilities and personal diversity was conducted.  According to a survey of schoolchildren conducted in all regions of Ukraine, 78% of the interviewed children never read books on children with disabilities, 88% of students would like to read books about their peers with disabilities, and 45% of the respondents indicated that they did not want the children with disabilities to be study with them in the same class.

 

Project "Inclusive Literature" has covered 23 regional centers, 8 authors joined him 67 volunteers and 1380 children.

 

We talked about the importance and learned about the understanding of inclusion in the school environment in Ukraine.

Children aged from 6 to 15 joined the discussion and exchange of views.

Most of them met children with disabilities.

More than half of the interviewed children know that children with special educational needs study with them. This proves that inclusiveness confidently spreads to Ukraine!

The necessity and relevance of communication with schoolchildren about inclusion is confirmed by the fact that 45% of the respondents for various reasons do not want to study in a class with a child with disability. In most cases, the children indicated that they did not know how to communicate with such a classmate.

The great potential of inclusive literature and the reader's demand for it is evidenced by the fact that the overwhelming majority of children never read books about children with disabilities, but they liked meeting with the authors and they would like to continue reading such literature.

For writers and publishers, we received message - what exactly students would like to read:

  • fairy tales -46%,
  • stories – 36%,
  • comics – 33%,
  • poems – 25%, etc.
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/