Команда/Team

ОЛЕНА ОСМОЛОВСЬКА

22069020 10155143081479385 22228541 oписьменниця, директорка видавництва «Видавничий центр «12», доцент кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету ім. Б.Грінченка. Заступниця голови правління Міжнародного благодійного фонду «Либідь», член Правління Української асоціації видавців та книгорозповсюдувачів. Ініціатор та співорганізатор Всеукраїнського просвітницького проекту «Інклюзивна література».

OLENA OSMOLOVSKA

writer, director of the publishing house "Publishing Center" 12 ", associate professor of the Publishing department of the Institute of Journalism of the Boris Grinchenko Kyiv University. Deputy Chairman of the Board of the International Charitable Foundation "Lybid". Member of the Board of the Ukrainian Publishers & Booksellers Association.  Initiator and co-organizer of the All-Ukrainian Educational Project "Inclusive Literature".

http://osmolovska.com/


ЛЕСЯ МИСЬКІВ

22016601 10155143077419385 831741188 nзасновник БО «Право на Щастя». Доктор юридичних наук, тема наукового дослідження «Адміністративно-правові засади впровадження інклюзивної освіти в Україні». З 2011 року працює у сфері забезпечення прав дітей з інвалідністю. Автор понад 50 наукових праць у сфері правового регулювання освітніх процесів в Україні.

LESIA MYSKIV

founder of CO "Right to Happiness”. Doctor of law, the subject of scientific research is "Administrative and legal framework for the implementation of inclusive education in Ukraine". From 2011 works in the field of the rights of children with disabilities. Author of over 50 scientific publications in the sphere of legal regulation of the educational processes in Ukraine.

http://pravonaschastya.org/


 

 

АНЖЕЛІКА ВІННІЧЕНКО

22016456 10155143076304385 229825284 nспівзасновник БО «Право на Щастя». Cоціолог та соціальний працівник, займається напрямком доступності для людей з інвалідністю. Тренер з комунікації з людьми з інвалідністю.

ANGELIKA VINNICHENKO

co-founder of CO "Right to Happiness”. Sociologist and a social worker, is engaged in the area of accessibility for people with disabilities. Trainer in communication with people with disabilities.

http://pravonaschastya.org/


 

 

 

 

МАРИНА САНАЧИНА

22016556 10155143074969385 2078922034 nісторик, педагог, має десятирічний досвід роботи в молодіжному секторі, який реалізовує у розвитку волонтерського руху. Займається розробкою моделі інклюзивних дитячих таборів.

MARYNA SANACHYNA

historian, teacher, has 10 years of experience working in the youth sector, which implements in the development of the volunteer movement. Develops the model of the inclusive camps for children.

http://pravonaschastya.org/

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/